Ehtereum (ETH)

Bitcoin skulle ha blivit ett kvasimonopol inom kryptovalutaområdet om inte Ethereum hade funnits. Ethereum har nyligen upplevt en spektakulär uppgång, så mycket att det vid en tidpunkt kunde konkurrera med Bitcoin i popularitet. Ethereum skapades 2015 av Vitalik Buterin och använder en liknande Proof-of-Work-blockkedja som Bitcoin. Ethereum skapades 2015 av Vitalik Buterin och använder en liknande Proof-of-Work-blockkedja som Bitcoin. Ethereum skapades 2015 av Vitalik Buterin och använder en liknande Proof-of-Work-blockkedja som Bitcoin.

Det som gör kryptovalutan Ethereum mycket bättre än Bitcoin är implementeringen av Turing-kompletta smarta kontrakt. Med smarta kontrakt betalas användarna endast när vissa villkor är uppfyllda. Generellt sett kräver regelbundna transaktioner att en tredje part övervakar att villkoren för en transaktion är uppfyllda innan transaktionen genomförs. Detta görs för att minimera bedrägerier eftersom blockkedjetransaktioner är oåterkalleliga. Användningen av smarta kontrakt eliminerar dock behovet av tredje part, eftersom transaktionerna automatiskt väntar tills villkoren är uppfyllda. Förutom bekvämligheten har den också fördelar när det gäller snabbhet. Det mesta av pappersarbetet behövs inte längre. I slutändan kan transaktionerna på Ethereum vara upp till fem gånger snabbare än transaktionerna på Bitcoin. Transaktioner på Ethereum verifieras i huvudsak av hundratals användare och lagras i digitala, offentliga huvudböcker. Detta oföränderliga, offentliga register eliminerar alla möjligheter till manipulation i efterhand.

Efter att Bitcoin återfick sin ställning, blev Ethereum snabbt tillbakapressat. Den är dock fortfarande den näst mest populära kryptovalutan på marknaden och står för 7 procent av marknadsvärdet. Om Bitcoin vacklar i framtiden skulle Ethereum tjäna mest på detta. Dessutom har Ethereum ett mycket högre utbudstak än Bitcoin, vilket ger utrymme för större prisfluktuationer. Jämfört med de 18 miljoner bitcoins som är i omlopp finns det 109 miljoner ETH på marknaden just nu.

Vi har sammanställt den ultimata nybörjarguiden för att förstå och investera i kryptovaluta!